Företagande

Så behåller du dina anställda

Haft flera anställda som sagt upp sig trots bra löner och goda möjligheter till vidareutbildning? Då kan det vara bra att syna organisationen i sömmarna för det finns nämligen en rad orsaker till att duktig personal lämnar – men som tur är finns sätt att ändra på detta också.

Att behålla duktiga och kompetenta medarbetare är svårt oavsett om du med jämna mellanrum skickar iväg dem på olika konferensanläggningar och dyra utbildningar eller inte. Det handlar nämligen ofta inte om detta när det kommer till uppsägningar har det visat sig i olika undersökningar. I stället är det helt andra saker som avgör om en anställd vill jobba var eller söka sig vidare, det gäller bara att hitta just vilka delar som stämmer in på ens eget företag. Något som till exempel Kollega skriver om är hur en allt vanligare anledning till att medarbetare väljer att lämna är för att de tappat sugen eller förlorat gnistan för jobbet de utför, och därför funderar på att söka sig vidare. Men detta går att ändra på. Här är några enkla tips:

  • Våga kräva mer – har du lata anställda som bara flyter med? Ställ högre krav på dessa och våga säga ifrån om någon ligger efter, annars drabbas hela arbetslaget plus att de som jobbar och sliter känner sig utnyttjade när vissa ”kommer undan” med sin lathet.
  • Ta bort onödiga regler – vissa regler är viktiga att följa, andra är bara irriterande och leder till merjobb för den som tvingas utföra den tvingande regeln samt kan göra att kreativa människor som känner sig alltför övervakade presterar sämre.
  • Glöm inte att berömma – det finns få saker på en arbetsplats som känns lika bra som det gör bär man blir uppmärksammad och uppskattad för det jobb man lägger ner, alla blir glada av uppmuntran så länge feedbacken ges på ett sätt de kan ta till sig av
  • Var engagerad – är du oengagerad på jobbet så kommer dina kollegor vara oengagerade, visa att du bryr dig om både dem och om arbetet, för du vet väl att en chef med dålig relation till sina medarbetare har en högre personalomsättning än de som har goda relationer?
  • Varför ska de göra jobbet de gör? Berätta sammanhanget till varför en arbetsuppgift ska göras, och inte bara att den ska göras. Vet man vart företaget strävar och vad det man själv gör bidrar till så känner man en större samhörighet med jobbet i stället för att känna sig utestängd.