Företagande

Bilda bolagsform med rätt inställning

När du ska bilda ett bolag är det viktigt att veta vilken bolagsform du ska ha. Aktiebolag, handelsbolag, enskild firma eller liknande. Här behöver du advokathjälp så att det inte uppstår missförstånd som kan stå dig dyrt.

Vid alla bolagsbildningar måste du läsa på om bolagsrätt och ta hjälp av en advokat eller jurist för att skapa avtalen, lära dig om regler och skatter och sköta firman på rätt sätt. De viktigaste frågorna brukar uppkomma om du driver handelsbolag eller aktiebolag.

Fördelar och nackdelar med olika bolagsformer

Det finns alltid för- och nackdelar med de olika firmorna och bolagsformerna, oavsett vilken det gäller. När det kommer till bolagsrätt brukar dem som startar aktiebolag ha mer att göra än andra. Här kommer det upp begrepp som emissioner, aktieägande, bolagsstämma, styrelse och kapitalinsatser. Det är de rättsliga konsekvenserna som du främst behöver ha koll på eftersom ett bolag som går i konkurs, ska säljas eller förändras på något sätt måste anmäla varje enskild detalj. De skriftliga avtalen är det första att handskas med och här krävs en bolagsjurist som kan lagar och regler så att inget blir fel.

Något som en advokat som kan bolagsrätt också gärna hjälper till med, är consulting. Att få rådgivning i början när man startar upp en bolagsform är guld värt. Då får du redan i första skedet hjälp om hur du ska fortskrida med dina idéer och dina andra kompanjoner. Tänk på att även om du startar upp ett bolag med vänner eller familjemedlemmar måste avtal och regler följas, annars kan tvister lätt uppstå i kriser. Förklaring enligt Verksamts artikel:

Om du och en annan part, exempelvis en leverantör, affärspartner, kund eller konkurrent, inte kommer överens om något – då har ni en tvist. Det kan till exempel handla om tvister om betalning, marknadsföring eller skadestånd