Privatekonomi

Så köper du Bitcoin som privatperson

Bitcoin har sedan det lanserades blivit en etablerad internationell valuta. Fler och fler har på några år blivit intresserade i att investera i Bitcoin. I den här artikeln kan du läsa om några skäl till varför det blivit så, och hur du går tillväga för att själv handla med Bitcoin.

BTCX är en svensk hemsida som är bland de främsta för investeringar och handel med Bitcoin. Tack vare dem och andra aktörer har handel med digitala valutor blivit mer tillgänglig för privatpersoner. Tillgängligheten är förstås bara en av många anledningar till att Bitcoin ses som en intressant och attraktiv investeringsmöjlighet. Om du har bestämt dig för att investera i Bitcoin kan du besöka dem, eller läsa vidare nedan om varför Bitcoins popularitet ökat.

Bitcoin – en högintressant investering

Bitcoin är, som Expressen skriver, en elektronisk valuta som skapas genom att

”Användare upplåter sina datorer för att genomföra beräkningar och överföringar. Vid lyckade beräkningar delas nya bitcoin ut som belöning.”

Bitcoin är helt oreglerat, det finns ingen centralbank som praktiserar penningpolitik eller någon trycker upp mer valuta. Just att valutan är oreglerad är också en av de stora fördelarna med den. Det gör att vem som helst kan använda Bitcoin och skicka den som betalningsmedel vart som helst i världen. Det är ett skäl till varför många tycker att det är intressant att investera i Bitcoin. Ett annat är valutans höga volatilitet, vilket å ena sidan innebär en stor risk men vilket många också ser stora möjligheter i.