Spartips

Låt inte försäkringskostnaderna ta över

De flesta människor har idag en hemförsäkring, och de som har bil har en bilförsäkring eller åtminstone den obligatoriska trafikförsäkringen. När man väntar barn skaffar man ofta en gravidförsäkring som omvandlas till en barnförsäkring när barnet är fött, och många har även arbetslöshetsförsäkring genom facket, och kompletterar också denna genom en extra inkomstförsäkring.  Sedan finns det även olika typer av sjuk- och invaliditetsförsäkringar.

Sammantaget blir det väldigt många försäkringar. Om man bor i lägenhet i en större stad och inte har någon garageplats för sin bil kan premien bara för bilförsäkringen bli mycket hög, och i kombination med andra premier kan det röra sig om flera tusenlappar i månaden. Efter boendekostnaden och maten är försäkringspremierna den största kostnaden i många hushåll.

Eftersom det rör sig om ganska mycket pengar är det klokt att försöka sänka kostnaderna för försäkringspremier, utan att för den skull lämna något viktigt oförsäkrat. Många försäkringsbolag erbjuder rabatter om man samlar sina försäkringar hos dem. Samtidigt bör man vara uppmärksam, framför allt om man har små barn. Många barnförsäkringar har nämligen en karenstid. Detta innebär att om barnet insjuknar under de första sex månaderna efter det att försäkringen tecknats får föräldrarna ingen ersättning. Det rekommenderas därför att antingen låta den gamla och den nya försäkringen gälla samtidigt ett tag, för att vara berättigad till ersättning. Ett annat alternativ är att, om man har försäkringarna spridda hos flera bolag, samla dem hos det bolag där man har sin barnförsäkring. Vad som ör bäst i det individuella fallet beror på vilket eller vilka bolag det rör sig om. Ibland kan man även få bättre villkor om man kontaktar försäkringsbolaget.