Lån

Lån kommer med nya högre krav

Finansinspektionens nya beslut kommer innebära hårdare amorteringskrav för bolån. Den som ska köpa bostad och lånar mer än 4,5 gånger hushållets årsinkomst kommer att tvingas amortera. Idag erbjuder flera banker olika typer av lån. Det kan innebära högre kostnader på sikt.

 

Sekina.se är en av flera som erbjuder snabba lån där du inte behöver lämna någon säkerhet. Kriser kan uppstå i livet och ibland behövs akuta ekonomiska lösningar. Men det kan också innebära svårigheter om nya amorteringskravet ställer krav på konsumtionen också som gp.se skriver om.

 

 

 

”För samhällsekonomins samlade utveckling så skulle jag säga [att] hushållen är för högt belånade, eller i alla fall håller på att bli. Det är inte samma sak som att alla hushåll har problem /…/ men om de behöver klara en situation med stigande räntor, fallande huspriser eller stigande arbetslöshet, då kommer de att dra ner på annan konsumtion /…/”

 

Vänsterpartiet stödjer Finansinspektionens förslag om kravet på hårdare amortering. Tyngdpunkten ligger på politiskt ansvar där skuldkvotstak är en rimlig åtgärd i nuläget – baserat på att personer som lånar för mycket i relation till sin inkomst ska amortera mer– enligt nsd.se.

 

 

Lätt att ta lån utan banken

 

Idag går det att låna till det mesta. Valmöjligheterna är också flera för låntagaren. Genom ny teknik har det också blivit möjligt att koppla ihop låntagare och investerare via en digital plattform. Det innebär att banken inte behövs som mellanhand som det går att läsa om i di.se. Låntagaren får även en lägre ränta och investerarna bättre avkastning på sitt investerade kapital. Det blir en svår parallell till skärpta amorteringskrav eftersom det ena inte utesluter det andra. Har du svårt att betala på amorteringen kanske du tar ett snabblån istället.