Företagande

Ha bra system

För den som är egenföretagare är det oerhört viktigt att man har bra system omkring sig. Det här är några av de viktigaste i våra ögon:

Ett bra ekonomisystem. Det finns flera bra system för den som behöver ett sätt att hålla isär alla transaktioner och insättningar. Ett som många uppskattar är Visma, och ett annat är Microsoft Dynamics NAV.
Ett bra ekologiskt system. Underskatta inte vikten av att sopsortera och källsortera på arbetsplatsen. Förklara gärna för nyanställda vad som gäller; var man slänger returpapper, tomglas och så vidare.
Ärendehantering. Alla större företag har stor nytta av att ha ett ärendesystem. Det blir på så sätt betydligt lättare att prioritera saker rätt och att alla inblandade vet om vilken prioriteringsordning som gäller.

Vi kan också rekommendera att man väljer ett enhetligt system för hur man kommunicerar inom företaget. Det är mindre noga om man väljer interntelefoni, Skype, MSN, dagliga möten eller mobiltelefoni. Det viktiga är att man har någon form av intranät eller motsvarande, så att man kan få en översikt gällande vad som görs och hur det går. Ett sådant kan man bygga själv, ifall man har bra programmerare/utvecklare på företaget. Då har man fördelen att systemet är anpassat efter det egna företagets exakta behov!