Företagande

Coaching inom affärsvärlden

För många företagare är affärskonceptet spikat men företaget går i alla fall inte bra och vad detta kan bero på ligger vid företagets sätt att hantera sina ekonomiska frågor och utvecklingsmöjligheter. Därför kan det gynna ett företag eller en medarbetare att ta hjälp av en affärscoach för att främja företagets kontinuerliga utveckling.

Det viktigaste när man är egen företagare är att ha hundraprocentig koll på sin affärsverksamhet och framförallt ha koll på sina ekonomiska förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Hos www.solidcoaching.se kan både privata och offentliga organisationer få hjälp att fora sin verksamhet framåt med hjälp av utbildade affärscoacher som analyserar företagets potential och identifierar nyckelområden som behöver förbättras. Vidare fastställs hur nuläget ser ut och vilka mätbara delmål som behövs för att ett slutgiltigt mål ska kunna uppnås. Utifrån detta formar sedan coacherna själva coachingen där klienterna ges möjlighet att tillsammans med coachen reflektera och diskutera företagets eller organisationens framtid. Viktigt under alla typer av coaching är att både negativa och positiva aspekter tas upp till ytan så att coachen får en ärlig chans att angripa problem från en klar vinkel.

Varför anlita coach?

Precis som i sportsammanhang är det viktigt att det finns någon som styr laget, en coach. Coachens uppgift är att styra laget mot seger genom att motivera, aktivera och pusha sina spelare mot en seger även om de vill det eller inte. Likaså är det i affärsvärlden. En affärscoach främste uppgift är att lägga fram med strategier och nya tankesätt för sina klienter och sedan få dem att lyckas i sina affärer genom kontinuerligt stöd och att direkt omsätta sina nya kunskaper i praktisk verklighet. Sålunda är coaching inte enbart för företags ledningsgrupper utan är även tillämpligt på medarbetarna och mellancheferna för att hjälpa dem i sitt dagliga arbete. Det kan även vara en god idé för företagets högsta höns att utbilda sig inom affärscoaching för att på så sätt kunna motivera och engagera sina anställda.