Privatekonomi

Amorteringskrav slopas

För ett par månader sedan rapporterades det att FI planerade på att införa ett amorteringskrav på bolån. Förslaget har varit på remiss och nu säger Kammarrätten i Jönköping att förslaget inte har något stöd i lagen. Detta har gjort att FI skjuter upp kravet tills vidare.

8426396-finansinspektionen

När man ska köpa en bostad behöver de flesta ta ett lån för att ha råd. Bolån är bland de vanligaste låneformerna i Sverige och det är många som har ett. På grund av den höga skuldsättningen i samhället och för att så många har bolån, bestämde sig Finansinspektionen för att införa ett amorteringskrav som skulle träda i kraft i augusti i år. Nu blir dock amorteringskravet uppskjutet eftersom Kammarätten slagit fast att det inte finns något stöd i lagen för att införa ett sådant här krav.

FI skjuter upp kravet

Det är i Dagens Industri som man kan läsa om att FI skjuter upp kravet. Man anser fortfarande att ett amorteringskrav måste bli verklighet men man vill inte göra det om man inte har rättsligt stöd. FI säger också att rättsläget är alldeles för osäkert och att deras mandat måste förtydligas. Förslaget om amorteringskrav har varit ute på remiss och det är efter detta som Kammarrätten i Jönköping sagt att förslaget inte har något stöd i lagen. Enligt dem har FI tolkat lagen fel och för generöst till egen fördel. Kammarrätten anser att FI inte kan gå vidare med förslaget förrän de fått ett tydligare bemyndigande från regering och riksdag att kunna meddela den är typen av krav till befolkningen. Som skrivit innan tar FI alltså åt sig av vad Kammarrätten säger och stoppar förslaget tills vidare. Men de kommer jobba vidare för ett amorteringskrav eftersom de anser att det kan öka hushållens motståndskraft mot störningar.